Details

 • Type aanvraagUitzenden
 • Datum15-04-2019
 • Vacturenummer102141
Kunnen wij je helpen?

Medewerker Vergunningverlening Wabo ParttimeUitzenden

Functieomschrijving

Voor een overheidsinstantie in Zoetermeer zijn wij per direct op zoek naar een Medewerker Vergunningverlening Wabo voor 32-36 uur per week. De functie staat uit voor 6 maanden met de mogelijkheid tot verlenging.

Als Medewerker vergunningverlening ben je onder andere verantwoordelijk voor:

Het beoordelen en afhandelen van aanvragen van omgevingsvergunningen voor:

 • bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;
 • tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffingen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);
 • overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het brandveilig gebruik, het gebruik van openbaar terrein (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bouwbesluit.

Het verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:

 • regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening;
 • controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;
 • toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals: bestemmingsplannen, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit, bouwbesluit, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid;
 • het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidsbepalingen op grond van de bouwregelgeving;
 • het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines;
 • opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het bestemmingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.);
 • het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc) ten behoeve van de jurist vergunningverlening;
 • organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;
 • waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.

Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:

 • beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders.

Het salaris wordt bepaald op basis van opleiding en ervaring.

Functie eisen

 • Je beschikt over een Hbo opleiding (Bouw);
 • Je beschikt over een aanvullende opleiding en ervaring, minimaal Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 (eventueel 2);
 • Je beschikt over kennis van Bouwbesluit 2012, Bouwveiligheid en Handhaving;
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met genoemde werkzaamheden;
 • Je bent Oplossingsgericht en Zelfstandig;
 • Je beschikt over Organiserend vermogen en je kan goed onder druk presteren;
 • Je bent flexibel en een echte teamplayer.

Ben jij geïnteresseerd geraakt? Solliciteer dan direct via onderstaande ‘solliciteer direct’ button.

© 2016-2019